تعاریف و اصطلاحات

خودحقیرپنداری در لیبرال های داخلی ریشه دارد!

باید کمی به مدافعان داخلی لیبرالیسم هم حق داد! آنها سال ها و بلکه دهه ها، با همین پیش فرض های سلطه جویانه خودحقیرپنداری زندگی و خو کرده اند.

4 تیر 1399

نماینده ایران در سازمان ملل: خروج آمریکا از منطقه خواست مشترک مردم است

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با یادآوری طرح ابتکار صلح هرمز، حضور ارتش آمریکا در منطقه را ریشه اصلی مسائل دانست و گفت خروج این نیروها خواست مشترک مردم منطقه است.

29 خرداد 1399

چرا سامانه سنجش شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست؟

سامانه ای با عنوان فرادید که قرار بود برای آگاهی از کیفیت شاخص های شبکه ملی اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد، در حال حاضر در دسترس نیست و به نظر می رسد با تغییراتی روبرو شده و گفته شده است که به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

25 اسفند 1398