تعاریف و اصطلاحات

چرا سامانه سنجش شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست؟

سامانه ای با عنوان فرادید که قرار بود برای آگاهی از کیفیت شاخص های شبکه ملی اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد، در حال حاضر در دسترس نیست و به نظر می رسد با تغییراتی روبرو شده و گفته شده است که به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

25 اسفند 1398