افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

به گزارش وبلاگ 8 شارژ، کرسی یونسکو در ترویج علم، به منظور گفتمان سازی در عرصه ترویج علم و شبکه سازی گفتمان ها، در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افتتاح شد.

افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، کرسی یونسکو در ترویج علم، به منظور گفتمان سازی در عرصه ترویج علم و شبکه سازی گفتمان ها، در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افتتاح شد.

غلامرضا غفاری در آیین افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم با تاکید بر نقش کلیدی کرسی های یونسکو در تحقق عدالت دانایی گفت: افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مسؤولیت بزرگی را متوجه این مرکز می سازد.

وی اضافه نمود: یکی از کارهای مهم کرسی یونسکو در ترویج علم یاری به ساحت بحث عدالت و به ویژه عدالت دانایی است. در مورد عدالت آموزشی ما چنین می گویم هر چه موسسات آموزشی در پهنه وسیع تر و گسترده تری پراکنده شوند به عدالت آموزشی نزدیک تر خواهیم شد؛ این در حالی است که توزیع مناسب عدالت اجتماعی نیز در گرو برخورداری رفاهی و توزیع کیفیت زندگی در جامعه است. حال اینکه دانایی جامعه چه توزیعی دارد عمومی سازی علم مشخص می نماید و کرسی ترویج علم می تواند به همین دلیل قدم برداشته وبه تحقق عدالت دانایی یاری کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطر نشان کرد: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برای میزبانی هفدهمین کرسی یونسکو در ایران انتخاب شده که این موضوع از چند طیف اهمیت دارد؛ نخست اینکه مرکز تحقیقات صرفاً در خود مجموعه خلاصه نمی گردد بلکه به خاطر پیوند مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور فراورینماینده بخش قابل توجهی از فراوریات علمی کشور است و همچنین می تواند در ترویج علم اثرگذار باشد.

وی اضافه نمود: زمانی که صحبت از انجام تکالیف و رعایت حقوق شهروندان است بار دیگر این موضوع به شرط کسب دانایی و شناخت از سوی شهروندان محقق می گردد. همچنین توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و به طور کلی هر جا که بخش انتخاب مطرح باشد و احتیاج به کنش کنشگران اجتماعی باشد این دانایی است که جهت گیری کنش ها را مشخص می نماید.

غفاری به اهمیت مسؤولیت اجتماعی مجموعه های سهیم در فراوری علم اشاره نمود و گفت: موضوع مسؤولیت اجتماعی در چارچوب موسسات جدید آموزشی مطرح است و تحقق این وجه نیز در گرو آن است که این مجموعه ها برای اجتماع و جامعه باشند.

وی در سرانجام اضافه نمود: نقش ترویجی برای دیگر کرسی های یونسکو نیز کلیدی است و این مجموعه می تواند در تحقق عدالت دانایی سهم مشخص نماینده ای داشته باشد که البته افتتاح هفدمین کرسی در مرکز تحقیقات نیز مسؤولیت بزرگی را متوجه این مرکز می سازد.

سهم ایران از تعداد کرسی های یونسکو سهم خوبی است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران سه رکن اساسی یونسکو را علم، آموزش و فرهنگ مطرح کرد و گفت: شورای راهبری کرسی ها را به زودی تشکیل خواهیم داد تا تقسیم کار درستی صورت گیرد.

حجت الله ایوبی با بیان اینکه سهم ایران از تعداد کرسی های یونسکو سهم خوبی است و با وجود مراکز تحقیقاتی و پیشرفت علم در این کشور باید هم این طور باشد، اظهار کرد: قلبا مسرور هستم که ریاست کرسی را بانوی با تجربه و دانشمند، سرکار خانم قدیمی بر عهده دارد که البته این موضوع مسؤولیت ما و وی را بیشتر می نماید.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ادامه داد: بعضی کرسی ها بسیار فعال هستند. در حالی که از فعالیت بعضی راضی نیستیم. به زودی شورای راهبری کرسی ها را تشکیل خواهیم داد تا بتوانیم به درستی تقسیم کار کنیم و از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کنیم.

وی، یونسکو را شبکه شبکه ها نامید و گفت: همچنان که چهار شهر خلاق و هفت شهر یادگیرنده در یونسکو به وجود آمد، این سازمان مجموعه های جهانی را به هم وصل می نماید و سرمایه نمادین آن ارتباطات است.

ایوبی اضافه نمود: شبکه بیش از 700 کرسی یونسکو به یکدیگر متصل هستند و در راستای فعالیت بیشتر کرسی ها با اهداف مشابه شناسایی خواهند شد، علم، آموزش و فرهنگ سه رکن اساسی یونسکو هستند که ایران هم تجربه های فراوانی در این سه عرصه دارد و با وجود رویکرد تازه ای که در یونسکو به وجود آمده و حمایت منصور غلامی، رئیس کمیسیون و وزیر علوم و همراهی معاونان وی انشاالله این فعالیت ها را پیگیری خواهیم کرد.

چشم انداز کرسی یونسکو در ترویج علم شبکه سازی گفتمان ها است

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز در این آیین، ترویج علم را رسالت عمومی جامعه دانست و گفت: چشم انداز کرسی یونسکو در ترویج علم گفتمان سازی در عرصه ترویج علم و شبکه سازی گفتمان ها است.

وحید احمدی با بیان اینکه ترویج علم یک بحث اساسی است، به خصوص زمانی که توسعه علمی مطرح می گردد، گفت: وقتی کشورها توسعه علمی پیدا می نمایند تازه مرز بین دانشمندان و جامعه شکل می گیرد و جامعه احتیاجمند این است که رابطه علما و جامعه را تعریف نموده و مرزها برداشته گردد.

وی ترویج علم را رسالت عمومی جامعه و همه آحاد جامعه دانست و اضافه نمود: ترویج علم یک مسؤولیت ملی و بین المللی است.

وی اظهار امیدواری کرد به وسیله این کرسی پایه محکمی برای ارتباط علم و جامعه و افزایش سواد مردم به وجود آید.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه افتتاح هفدهمین کرسی یونسکو در ایران منفعت ها و مسؤولیت های زیادی را به همراه دارد و احتیاجمند مجموعه ای از فعالیت های شبکه ای است، گفت: منفعت این کرسی این است که به وسیله آن می توانیم از مجاری و محمل های بین المللی استفاده نموده و صدای خود و مخاطبان مان را به جهان اعلام کنیم. همچنین پیغام ها و ارتباطات بین المللی را به مجموعه های داخلی برسانیم.

مشاور وزیر علوم، ترویج علم را پذیرش درک مشارکت همگان در علم و کاهش شکاف بین علم و لایه های مردم تعریف کرد و اضافه نمود: باید دانست که ترویج علم از کسانی که تامین نماینده بودجه هستند و مصرف نمایندگان این بودجه و همچنین خواص را هم شامل می گردد و هدف، این است که علم به صورت عمودی و افقی به تمام لایه های جامعه و طبقات آن رسوخ کند.

وی با اشاره به چند تعریف دیگر از ترویج علم یکی از این تعریف ها را کاربرد علم در سطوح مختلف زندگی اجتماعی مطرح کرد و ضمن تاکید بر نقش رسانه ها، موزه ها، آسمان نماها و … در ترویج علم، اضافه نمود: در قرن بیستم ترویج علم به یک پروژه اجتماعی تبدیل شد که اندیشمندان فراتر از ارتباطات فردی خود به آن پا گذاشتند. این در حالی است که اینترنت و گسترش رسانه های ارتباطی نیز ترویج علم را بهتر و گسترده تر کرد.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یادآور شد: همچنان که با افزایش رشد علمی روبرو هستیم، فاصله طبقات عمومی با نخبگان نیز بیشتر می گردد. از جمله اهداف ترویج علم، تغییر نگرش و باور عمومی نسبت به علم، آموزش عمومی، برقراری ارتباط بین ارزش های فردی و اجتماعی، یاری به تحقق عدالت جنسیتی، حفاظت از محیط زیست و افزایش همبستگی و انسجام اجتماعی است.

احمدی در سرانجام تاکید نمود: باید در میان مخاطبان و عالمان زبان مشترک ایجاد کنیم که این موضوع احتیاجمند مجموعه ای از برنامه هاست و چشم انداز کرسی یونسکو در ترویج علم نیز گفتمان سازی در این عرصه و شبکه سازی گفتمان ها است.

اکرم قدیمی، رئیس کرسی یونسکو در ترویج علم و معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز در این مراسم گفت: این فصلی است که علی رغم تمام مسائل با تداوم امید و فعالیت توفیق دریافت مجوز کرسی یونسکو در ترویج علم برای اولین بار در منطقه به جمهوری اسلامی ایران اعطا شده است.

وی با اشاره به اینکه این امر رسالت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را در این زمینه سنگین تر می نماید، اضافه نمود: افتتاح این کرسی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور فرصتی برای کل جامعه علمی کشور است تا با استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشی کشور و منطقه در راستای عمومی سازی علم گام بردارد.

رئیس کرسی یونسکو در ترویج علم ضمن ابراز امیدواری برای آنکه توفیق همکاری همراه با همدلی به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت توسعه کشور در این کرسی به دست آید، گفت: امیدوار هستیم با خردورزی بتوانیم از جمع به مجموع تبدیل شویم و در نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق علمی مشارکت کنیم.

قدیمی اضافه نمود: ساختار این کرسی شامل 12 کارگروه مختلف با موضوعات ارتباط دانشگاه با جامعه، انجمن های علمی و… است و همچنین اولین کارگروه با عنوان زن و علم کار خودش را شروع نموده است.

وی در سرانجام خاطر نشان کرد: همچنین درصدد هستیم مراسمی به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) و با همکاری الهه حجازی رئیس دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران و ملانظری رئیس دانشگاه الزهرا (س) برگزار کنیم که این برنامه گفتمان پیشروی علمی نام دارد و 28 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است در سرانجام نیز کرسی یونسکو در ترویج علم رسماً در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شروع به کار کرد.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 11 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: 8sharj.ir شناسه مطلب: 109

به "افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افتتاح کرسی یونسکو در ترویج علم در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید